Dr. Kollár Csaba  (PhD 2007)

Előadás címe: A mesterséges és a humán intelligencia együttműködése a digitális korban

Absztrakt: Habár a mesterséges intelligenciával tudományos szinten már több, mint 50 éve foglalkozunk, az elmúlt évtized technikai fejlesztései tették lehetővé, hogy az elméleti elképzeléseket a gyakorlatban is kipróbáljuk. Az előadás célja, hogy reális képet adjon a mesterséges intelligenciáról, felhasználási területeiről, valamint a mesterséges és a humán intelligencia katonai és polgári területen való együttműködésének lehetőségeiről. Az előadást a mesterséges intelligencia lehetséges jövőjére történő kitekintés zárja.

Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, humán intelligencia, digitális kor, kooperáció


Dr. Csaba Kollár ( PhD 2007)

Title: Cooperation between artificial and human intelligence in the digital age

Abstract: Although we have been dealing with artificial intelligence at a scientific level for more than 50 years, the technical developments of the last decade have allowed us to experiment the theoretical ideas in practice. The purpose of the lecture is to provide a realistic picture of artificial intelligence, areas of use, and the potential for cooperation between artificial and human intelligence in the military and civil fields. At the end of the lecture, the potential future of artificial intelligence will be discussed.

Keywords: artificial intelligence, human intelligence, digital age, cooperation

https://www.slideshare.net/drkollarcsaba/mesterseges-intelligenciaai

print