AZ EMBERKERESKEDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS FIGYELEMMEL A MAGYAR HELYZETRE című konferencia / EMBERI KERESKEDELEM MAGYARORSZÁGON: JELEN ÉS JÖVŐ, KIHÍVÁSOK és LEGJOBB GYAKORLATOK

2017. december 4. Budapest (MTA) / 4. december 2017., Budapest (MTA nagygyűlési terem)


9.30.-9.40 Megnyitó: VÖLNER PÁL államtitkár Igazságügy Minisztérium / Megnyitó: Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára)

Völner Pál hang

http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/elengedhetetlen-a-nemzetkozi-egyuttmukodes-az-emberkereskedelem-elleni-kuzdelemben

Moderátor / elnök: Dr. Juhász Hajnalka (Igazságügy Minisztérium / Igazságügyi Minisztérium):

 1. AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁSHOZ VEZETŐ UTAK ÉS A MEGELŐZÉS LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁI / AZ EMBERI KERESKEDELEM ÚJDONSÁGAI: HATÁSOK MAGYARORSZÁGRA

 Főbb témák:

 • A probléma jellege és mértéke
 • Helyzetismeret megszerzése: Az állam és a 3. szektor (NGO) Nexus
 • A nemzetközi emberkereskedelem elleni felülvizsgálat

9: 40.-10: 00   Dr. VÍZKELETY MARIANN államtitkár Igazságügyi Minisztérium: Az emberkereskedelem és azzal összefüggő jelenlegi szabályozás Magyarországon, ezzel kapcsolatos esetleges jövőbeli változások Az emberkereskedelem magyar jogszabályai. Jogi áttekintés, lehetséges változások a közeljövőben (A Dr. Vízkelety Mariann Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára)

Dr. Vízkelety Mariann audio

http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/igazsagugyi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/beszedek-publikaciok-interjuk/az-emberkereskedelem-aktualis-kerdesei-kulonos-figyelemmel-a-magyar-helyzete

10.00.-10.20.  NÉMETH ÁGNES rendőr ezredes ORFK: Áttekintés: Az emberkereskedelem karaktere, helyzete Magyarországon, az állami fellépés keretei, lehetőségei, együttműködése a társadalom szereplőivel / Emberkereskedelem Magyarországon: bűnügyi áttekintés. A bűnüldöző szervek kihívásai és a harmadik szektorral való együttműködés szükségessége (by Németh Ágnes ezredes, HQ Országos Rendőrség)

10.20.-10.40.  ÉKES ILONA az Európai Regionális Szervezet elnöke: A társadalom és a civil szervezetek szerepe az elmberkereskedelem elleni küzdelemben /  A 3. szektor szerepe az emberkereskedelem elleni küzdelemben (által Ékes Ilona elnök, ERGO civil szervezet)

Ékes Ilona audio

https://csnsc.uk/a-tarsadalom-es-a-civil-szervezetek-szerepe-az-emberkereskedelem-elleni-kuzdelemben/

10.40. - 11.00.  DEMKO BALÁZS atya: Az egyházak lehetőségei a megelőzés és a felvilágosításban / A katolikus egyház szerepe az emberkereskedelem elleni küzdelemben  (A Fr. Demko Balázs)

Demkó Balázs audio

11.00. - 11.15.  Kávé szünet / Kávészünet

11.15.-12.00.   RICHARD B. HOSKINS (USA): A szervezett bűnözés és az emberkereskedelem összefüggései, releváns kérdések, együttműködés és társszervek között A szervezett bűnözés és az emberkereskedelem kezelése - Ügynökségek közötti együttműködés

R. Hoskins hang

Emberkereskedelem: a bűnüldözés oldaláról nézve

12.00-12.15    Kérdések /  Kérdések és válaszok

12.15-13.30    Ebéd / Ebéd

II.AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM A GYAKORLATBAN / AZ ÜZEMI VÁLASZ

Moderátor / elnök: Dr. Martony Ágnes (Az új biztonsági kihívások tanulmányozásának központja)

Főbb témák:

 • Regionális esettanulmány
 • Rendészeti és nemzeti ügynökségközi együttműködés
 • Rendvédelem, valamint nemzetközi és regionális együttműködés

Bevezető du. hang-

13.30.-14.30.  WILLIAM FLANAGAN (USA): Esettanulmány a Közép-Kelet Európában tevékenykedő nemzetközi bünőzői csoportok felderítése, elfogása és bírósági előállítási vonatkozásai, különös tekintettel a kiskorú áldozatokraEsettanulmány: Nemzetközi Inter Ügynökség és határokon átnyúló együttműködés Európában és az USA-ban 

W. Flanagan hang

14.30.-15.00.  Dr. Szabó Szonja rendőr őrnagy Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Emberkereskedelem Elleni Alosztály - A magyar rendőrség tapasztalatai a nemzetközi együttműködés során - esettanulmány /  Esettanulmány: A nemzetközi és a határokon átnyúló együttműködés magyar vonatkozása (által Dr. Szabó Szonja alezredes, NNI, emberkereskedelem egység)

Dr. Szabó Szonja audio Q&A

15.00.-15.15.             Kérdések /  Kérdések és válaszok

15.15. - 15.30.            Szünet / szünet

III. AZ EMBERKERESKEDELEM ÉS A MAGYAR ILLETVE A NEMZETKÖZI JOGI SZABÁLYOZÁS / KERESKEDELEM ÉS JOG

Főbb témák:

 • Büntetőjog és igazságügyi eljárás: nemzetközi perspektíva
 • Magyar bizonyítási eljárások
 • Jogi finomítás
 • Oktatás és áldozatok támogatása
 • Nemzetközi és európai kapcsolatok és hálózatok

15.30.-16.20.             Hon. Richard G. Stearns (USA): Az internet fiatalokra gyakorolt ​​hatásainak nemzetközi jogi vonatkozásai (toborzás, behálózás, nyomozás) /Büntetőjog és igazságügyi eljárás: nemzetközi perspektíva

Hon Stearns bemutató

16.20.-16.40.: Dr. Hornyák Szabolcs OBH bíró: A fiatalkorúakkal kapcsolatos magyar szabályozás kérdései, különös tekntettel a 2018-ban hatályba lépő új büntető eljárási törvény rendelkezések A magyar büntetőjogi jogszabályok speciális vonatkozásai: Az életkor alatti áldozatok / tanúk jogai (by Dr. Hornyák Szabolcs bíró OBH)

 16.40.-17.00.             Dr. Lazáry Györgyné (BARNAHUS Szombathely) - Rehabilitáció és áldozatsegítés az emberkereskedelemmel összefüggésben - jógyakorlatok Magyarországon / Rehabilitáció és áldozatok támogatása emberkereskedelem eseteiben - Esettanulmány és legjobb gyakorlatok Magyarországon (Asszony Dr. Lázáry Györgyné (BARNAHUS Szombathely)

Dr. Lazáry Györgyné audio

BARNAHUS vagyok?

17.00.-17.20.             Kérdések / Kérdések és válaszok

 Zárszó / Záró megjegyzések

Dr. Martony Ágnes: Zárszó / Összegzés  

 

nyomtatás