Ékes Ilona előadása Az emberkereskedelem aktuális kérdései, különös tekintettel a magyar helyzet című nemzetközi konferencia (2017. december 4., MTA székház)


Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket az ERGO Európai Regionális Szervezet nevében!

Az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése december 10-t az EMBERI JOGOK VILÁGNAPjává nyilvánította, mivel 1948. dec. 10-én az ENSZ közgyűlésén elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot.

A Nyilatkozat kimondja, hogy minden ember szabadnak születik, tehát joga van a szabadságban és biztonságban eltöltött élethez.

A gyermeknek és a serdülőnek különösképpen is joga van a tanuláshoz, a békében való növekedéshez-fejlődéshez, egészségügyi ellátáshoz, lakhatáshoz, oktatáshoz, szabadidős tevékenységhez. Ezek az alapvető emberi jogok azonban a történelem folyamán a világ minden pontján minden korban komoly sérüléseket szenvedtek, s nincs ez másként ma sem. Kritikus időket élünk: a szabadnak született ember túl sokszor változik árucikké s torkollik élete emiatt szenvedésbe.

New Yorkban, 1949. december 2-án született Egyezmény „Megállapodás az emberi lények kereskedelmének és egy másik személynek a prostitúcióból származó tényleges haszonszerzéshez való büntetés” című Magyarország aláírója, ratifikálója.

A prostitúció alapvetően az emberi személyiség mostása. Mozgatója egy óriási, tökéletes strukturált, hatalmas pénzekkel üzletelő, szerteágazó országos és nemzetközi kereskedelmi szervezet.

A rendszer, amely a prostitúció kitermeli önmagában erőszak, megvetés, agresszió.

Bármilyen módon - egyszerre támadás azok ellen, akik hasznot húznak belőle, és azok ellen, akik tárgyai. De azok ellen is, akik elfogadják, igazolják vagy csak hallgatnak, mert elembertelenítő világot szül.

 A prostitúció világában a szabadság fikció, gondosan ápolt látszat, sohasem választás vagy személyes szabadság kérdés. Hasznot húz az emberek szorult helyzetéből, csapda, börtön. Olyan vállalkozás, amely elszemélyteleníti és kereskedelmi okokból “test-eszközzé”, tárggyá alakítja az embereket.

Napjainkban szomorú híradások szólnak nigériai, vízbefúlt nőkről.

A nigériai nőket, a kislányokat 14-18 éves tömegesen szállítják a kerítők Olaszországba, akik prosztáltáltak-a hatóságok felé természetesen „csak” menekültek. Óriási ipar épült erre.

Szívbe markoló, hogy Szt. Bakhita, akit 2000-ben avattak szentté, is ezen az útvonalon került Európába, mint rabszolga, amin ezeket a lányokat csempészik manapság. Valamint Líbiából is a régi rabszolga kereskedői útvonalakon jönnek a migránsok Európába.

Egy külföldi magazin szerint az olaszokkal kötött megállapodás következtében ma pontosan 400 000, többnyire fekete-afrikai menekült torlódott fel Líbiában, akik embertelen körülmények között tengődve várnak valamiféle megoldásra. Az őket gyakorlatilag fogva tartó fegyveres csoportok éppen abban az érdekeltek, hogy ne legyen semmiféle megoldás, és örökké csordogáljon zsebükbe az európai pénz. Az ENSZ jelentés elképesztő állapotokról számol be: megerőszakolt nőkről és rabszolgavásárról. Egy embert átlagosan 100 ezer forintért lehet megvásárolni az aukción.

Tíz éves ezelőtti megalakulásakor szervezetünk így sűrítette négy szóba küldetését: „Igent mondunk az életre.” Ha pedig igent mondunk az életre, akkor ez nem nem jelent, mint hogy az egészséges életkezelés és a minél jobb életminőség védelme, a gyermekek és a fiatalok, a nők és a családok segítése, más képpen szólva: a mindezt károsan befolyásoló tényezők elleni fellépést tűztük zászlónkra.

De, Tisztelt Hölgyek és Urak, a jelen probléma és kihívásaira az akar megfelelő válaszokat keresni és találni, aki a jövőt félti. Az ERGO Európai Regionális Szervezet neve mellé nem ok nélkül írtuk a vezérmottót: „Felelősséggel a jövőért! ”

Szeretnénk elérni, hogy kialakuljon egy olyan polgári réteg a társadalomban, a hatékony tagjai érzékenyek legyenek különböző problémákkal, kívánságokkal mindkét életben, segítsenek másokkal, különös tekintettel az alapvető emberi jogokra és a hiteles információk valójában.

A mai konferencia nem előzetes nélküli a szervezet életében, munkájában.

A nőket és a gyermekeket állította a figyelem középpontjába a Nyitott szemmel az ifjúság védelmében című projektünket és ezt kapcolódóan a nemzetközi konferenciánk is, amely 2013-ban a Magyar Parlament Felsőházi termében tartott. Nagy lelkesedéssel kapcsolódtunk az Igazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő munkájához.

A bűnmegelőzés és az áldozatok védelme, a segítésének ügye kiemelt feladatunknak tekintjük, ezért fontosnak tartjuk, hogy létrejöjjön ez a mai konferencia, hogy megtanácskozzuk az aktuális kérdéseket és kicsinéljük tapasztalatainkat a külföldi szakemberekkel.

A társadalom és a civil szervezetek szerepe az emberkereskedelem elleni küzdelemben

Valószínűleg mindannyian hallottunk már az Amszterdam piroslámpás negyedében található „Nyíregyháza utcáról”, vagy azoknak a magyaroknak az elítéléséről Kanadában, akik más magyarokat csábítottak oda keresnek, majd azokat ingyen dolgozták. A modernkori rabszolgaság ilyen példái, történetei hallatán felvetődik bennünk a kérdés: egyszerű állampolgárokként van-e lehetőségeket ezeken az embertelen helyzeteken változtatni?

A kérdésre a válasz az, hogy igen. Pusztán ezzel, ha jobban összekötjük egymással a megelőzéssel és az áldozatsegítésben részt vevő intézményi dolgozókkal és dolgozókkal, ők már hatékonyabb munkát végezhetnek, és ezzel együtt, valamint más tevékenységekkel is foglalkozhatnak az egész társadalom figyelmét felhívhatjuk a modernkori rabszolgaság létével és formájával.

Mindenek előtt meg kell fogalmaznunk, hogy célunk: a megelőzés elősegítése; a jogalkalmazó szervek munkája támogatása, valamint az áldozatok felkarolása.

Most pedig nézzünk néhány konkrét módszert és eszközt - a teljesség igénye nélkül -, amellyel a társadalom, a civil szervezetek és az egyházak, akár önállóan, akár egymással összefogva, mindezt elérhetik, ami eredményesen tartalmazza ebben a nehéz küzdelemben.

Mint már említettük, fontos a közvetlen kapcsolat kialakítása mindazok között, akik már jelen vannak a megelőzésben és az áldozatsegítésben dolgozók (rendőrség, szociális és gyámügyi hálózat stb.). Fontos a folyamatos kapcsolattartás és információcsere kialakítása közöttük, hogy a munkájukat hatékonyabban tudják végezni. Szervezetünk vállalta az áldozatsegítés első vonalában dolgozó szakemberek felkészítését, érzékenyítését a családon belüli erőszak, a prostitúció, a gyermekprostitúció, a szexuális erőszak áldozatai problémakörét, az áldozatok felismerését, a külön igények ismertetését, a velük való bánásmód speciális ismereteinek átadását.

Az állami intézmények, a társadalom és az egyház szervezetei közötti munka koordinálásában aktív aktív vállaltunk.

Elengedhetetlen az ismeretterjesztés, figyelemfelhívás arra, hogy az emberkereskedelem tény, létező valóság és akár közvetlen környezetünkben is előfordulhat. Ilyen volt az az aláírás gyűjtési akció, amelyet egy internetes társkereső oldal ellen indítottak. A puncs.hu hirdeti azt a fajta társkereső modellt, amely célja a tehető, az egzisztenciával rendelkező, idősebb férfiak (sugardaddy) összehangolt egzisztenciával nem rendelkező fiatal nőkkel (sugarbaby). Társadalmi felelősségünk, hogy tiltakozzunk az ilyen és hasonló manipulációk ellen, ami normalizálni akarja a pénzért vásárolt szex és emberi kapcsolatok gondolatait és gyakorlatát.

A figyelemfelhívás eredménye, hogy az emberek elkezdenek a témáról gondolkodni, beszélni. A figyelemfelhívással különbözően nehezebbé lehet tenni, hogy a társadalom sérülékeny csoportjának tagjai áldozatokká váljanak.

Elkezdtük népszerűsíteni Szent Josephine Bakhita szudáni származású, hatszor eladott rabszolganő, majd kanossziánus szerzetesnővér, a rabszolgáknak eladottak védőszentje életét és tevékenységét. Csatlakoztunk a halála évfordulójára (február 8.) bevezetett emberkereskedelem áldozatai elleni liturgikus imanaphoz, valójában jelmondata: „Gyújts egy szál gyertyát az emberkereskedelem ellen.” Az első imanapon, 2015-ben - amikor a világ 154 országában 2312 gyertyát gyújtottak - Ferenc pápa így emlékezett meg az eseményről: „Szent Bakhita Jozefina […] gyermekként drámai tapasztalatot szerzett az emberkereskedelemről. […] Bátorítom mindazokat, akik elkötelezték magukat abban, hogy segítsék a rabszolgává tett, kizsákmányolt és erőszak áldozatává tett férfiakat, nőket és gyermekeket. Kívánom, hogy akik kormányzati felelősséget hordoznak, eltűnő működési közre és szégyenletes csapatok okainak a felszámolásában: ez egy igaz, szégyenletes és méltatlan sebe a polgári társadalomnak. Mindannyian érezzük magunkat elkötelezettnek, hogy szóvá tegyük ezen, méltóságukban megalázott tesztvéreinek a hangját ” (Angelus Domini, 2015. február 8.).

Természetesen mindezen figyelemfelhívó cselekedeteken túlmenően elengedhetetlen a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem is, mivel ez az egyik melegágya a modernkori rabszolgaságnak. Ez a küzdelem pedig csak helyi, hanem nemzetközi összefogást és együttműködést igényel.

S ne feledjük azt sem: nem az átlagállampolgár ismereteinek bővítése szükséges, és az a való ösztönzése, hogy a körülötte lévő világot nyitott szememmel szemlélje, hanem az is kiemelkedő fontosságú, hogy a rendőrség lefolytassa a nyomozásokat, felderítse a büncselekményeket és azok elérését a vádemelésig, majd elmarasztaló ítéletek szülessenek. Ellenkező esetben az emberkereskedelemmel foglalkozók nem kapnak jelzést arról, hogy tevékenységük nemkívánatos.

Végső soron olyan törvények elfogadására és életbe léptetésére van szükség, különösen hatékonyabban meg kell erősíteni az emberkereskedelmet.

Ezért is üdvözöljük a múlt hónapban bemutatott és azóta már elfogadott törvényjavaslatot, amely címmel: A tizenkettedik életévüket be nem szabad a gyermekek sérelmére követni a szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről. Igy akár 20 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető a szexuális erőszak egyes esetekben.

Zárásképpen szeretném megerősíteni az emberi méltóság mindenkit megillet, senki nem birtokolhatja más embert, mert mindenki egyszeri, megismételhetetlen és értékes.

Ferenc pápa így mondta: "Mindenki értékes ember, az emberek értékesebbek a tárgyi dolgoknál. ” Az az ember, akibe ez a meggyőződés beépül, tudatosul, az erőteljesebb lesz a vele szembeni bűncselekmények kivédésére, elhárítására.

Az emberi jogok ismerete és tiszteletben tartása, az egészséges éntudat kialakulása, az önbizalom megerősítése és a lecsúszottságból való felkapaszkodás - mindenekelőtt ezt kell elősegítenünk, előmozdítanunk, és akkor leszünk arra, hogy legközelebb az emberkereskedelem áldozatai számának számot adó eredményét számolhassunk be. Így legyen!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

nyomtatás