MŰHELY

EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA
A
NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KARA
A MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI NEMZETI EGYETEM
BUDAPEST
4. április 7-én és 2017-én

SZINOPSZIS

A workshop célja egy EU ERASMUS tanulmányi hét támogatása volt, amelyet a Magyar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar vezetett és az európai biztonság témája alapján készült.

A CSNSC támogatása két részből állt. Az első elem egy 4. április 2017-i előadás volt az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP) témájáról. Az előadó a KKBP keletkezésének és korai fejleményeinek áttekintésével kezdte, ideértve a szervezeti struktúrák kiépítését, a legfontosabb politikai döntéshozó testületek felállítását és az EU fellépéseit az 1990-es évek balkáni válsága alatt.

Az előadás a KKBP-vel foglalkozott, mivel nemcsak a nemzetközi politika kialakításának egyedülálló uniós módját kívánta kialakítani, hanem a szeptember 9-i eseményekre reagálni és az EU részvételét a globális terrorizmus és a globális békefenntartás elleni küzdelemben. Az előadás az EU KKBP-tevékenységének értékelésével zárult le, válaszul az Ukrajna, a Közel-Kelet jelenlegi válságára és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokra, valamint az Európába irányuló nagyszabású migráció és a „Brexit” hatására.

A támogatás második eleme egy terrorizmus témájú szimulációs „asztali” gyakorlat (TTX) kidolgozása és végrehajtása volt. A hallgatók két munkacsoportba kerültek, és felvették a regionális biztonsági munkacsoport szerepét. Két tapasztalt „segítő” felügyelete alatt a hallgatóknak egy speciálisan létrehozott forgatókönyvet kellett kidolgozniuk, amelyet rendszeres jelentések és tájékoztató jegyzetek befogadásával több órán keresztül kidolgoztak. A TTX azzal a következménnyel zárult, hogy a kijelölt hallgatók munkacsoport-koordinátorokként tájékoztatták a stratégiai és operatív kihívásokra adott „megoldásaikat”.

nyomtatás