Agnes Martony - 22. július 2021 -én a CESE globális csúcstalálkozóján

Helló, jó reggelt, jó napot. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy ma beszélhetek önnel erről a fontos témáról.

A nevem Martony Ágnes, a The Center for the Study of New Security Challenges Ltd. brit cég igazgatója vagyok. 

Kutatási területem az emberkereskedelem és a kapcsolódó kérdések, és ezen a területen szakértőként és tanácsadóként dolgozom. Mivel magyar anyanyelvű vagyok, Magyarországon dolgozom, hogy segítsek azoknak az embereknek, akik az emberkereskedelem ellen dolgoznak, akik meg akarják akadályozni az emberkereskedelmet vagy segítenek a túlélőknek. Segítek a politikai döntéshozatalban is. Nem hiszem, hogy a prostitúció, a test eladása pénzért valaha törvényes szakma vagy hivatás lehet. Ennek nem kellene léteznie, és ez a cél, amiért dolgozom.

Előadásom célja annak bemutatása, hogy a tudatosság növelése és az érdekképviselet segíthet megváltoztatni egy ország emberkereskedelmi politikáját. Ez politikai változásokhoz vezethet, valamint végső soron megváltoztathatja a prostitúcióra vonatkozó jogszabályokat.

Mint ismeretes, az 1999 -ben Svédországban feltalált skandináv modell három pillérből áll. Az egyik az, hogy a nőt vagy a prostituált személyt nem lehet kriminalizálni, nem büntetheti a törvény. De a követelés, az a személy, aki szexre vásárol, a törvény büntetendő. Ennek a modellnek a harmadik pillére az, hogy széles körben rendelkezésre állnak olyan szolgáltatások, amelyek segítenek azoknak, akik kilépnek a szexuális kereskedelemből, segítenek kilépni, és helyreállítják életüket, valamint rehabilitálják őket az önálló életre és az álmaik megvalósítására. 

Előadásom címe: A budapesti modell. Ez nem baleset. Szeretném megmutatni, hogyan változott jobbra a jogszabály Magyarországon 2020-ban a civil társadalmunk kemény munkájának és az elkötelezettségünknek köszönhetően, hogy megértsük a törvényhozókat és politikusokat, hogy akik prostituáltak, azok, akik a szexiparban dolgoznak nem feltétlenül bűnözők, nem feltétlenül saját akaratukból vannak ebben a helyzetben.

Ezenkívül szeretném megmutatni, hogy a helyismeret, a nyelvtudás, a kultúra, a szokások és a helyzet nagyon fontos, mivel a nemzetközi jogszabályokat, szokásokat, bevált gyakorlatokat hozzá kell igazítania a helyzetéhez, és senki másnak, akkor Önnek, aki helyi megfelelően befolyásolhatja a politikaalkotást, és kiemelheti a problémákat, és így változtatásokat hajthat végre.

Előadásom célja, hogy bemutassam, milyen ellentmondásos elképzelések, jogszabályok és nézetek voltak a végén- mondhatnám- harmóniába.

Először is szeretném elmondani, hogy Magyarország egy kis ország Európában az Európai Unión belül. Magyarországon 10 millió ember él. 

De Magyarország nagyon régi ország. Magyarországot a középkorban alapították alkotmányosan. Az 1000. év óta Magyarország létező ország, és az első modern büntető törvénykönyv 1878 -ban lépett hatályba. Ez a bűnügyi gyakorlatok gyönyörűen összegyűjtött munkája volt, harmonizált és több mint 100 éve használatos. A jelenlegi nemzeti büntetőjog alapvetően az eredeti büntető törvénykönyv elvein alapul. Fontosnak tartom ezeket kiemelni, mert Magyarországon mindig is bűncselekmény volt, hogy pénzért eladta a testét, csimpaszkodott vagy prostitúciót kért. Így az általános közvélemény az, és mindig is az volt, hogy a prostitúció nem kívánt tevékenység, nem pedig „munka”, és ez a nézet osztozik a nyilvánosság, a bűnüldöző szervek és a jogalkotók között.

Magyarország problémája akkor merült fel, amikor az ország 2004 -ben belépett az Európai Unióba, ahol az alapul szolgáló jogszabályok vagy alapvonalak szerint a test eladása az Ön választása, ez lehet hivatás, törvényes kereskedelem, megélhetési munka és nem bűncselekmény.

Az Európai Unió belépési követelményeinek való megfelelés érdekében minden magyar nemzeti jogszabályt össze kellett hangolni az Európai Unió elveivel, így a test pénzért történő eladása már nem volt bűncselekmény Magyarországon.

A palermói jegyzőkönyvet Magyarország büntető törvénykönyvébe is beépítették nemzetközi kötelezettségként, amely az emberkereskedelem idejét hozta. 

A törvényhozóknak és a bűnüldöző személyeknek nem tetszett a „szexmunka”, mint legális kereskedelem gondolata, nem akarták megváltoztatni azt a nemzeti nézetet, miszerint a prostitúció nem kívánt tevékenység, ezért azt mondták: Rendben, eladni a testét az Európai Unióban egyfajta kereskedelem, de a mi szabványunk szerint szabályozhatjuk.

Így a jogszabályok: kijelölt zónák, ahol a prostitúció legálisan végrehajtható. A helyszín, a kijelölt zóna pontos határai helyi kérdés. A falu, a kisváros vagy a városi tanács dönthet arról, hogy melyik utcában, kerületben vagy kerületben van rendben prostitúció. De mint várható, nem sok város rendelkezik ilyen zónával. Mivel a tanácsosok választott emberek, megadják a nevüket, hogy elfogadjanak egy ilyen határozatot. Nyilvánvaló, hogy senki sem akar ilyen zónát a küszöbén, minden tanácsos azt akarja, hogy újraválasztják, így törvényesen prostitúciót folytatnak Magyarországon, ez nagyon nehéz, mert gyakorlatilag nincs kijelölt zóna az országban. 

A jogszabály másik része az, hogy mindazok, akik illegális prostitúciót folytatnak, testüket egy kijelölt zónán kívül értékesítik, rendőri beavatkozás tárgyát képezhetik. Ez azt jelenti, hogy a bíró pénzbírsággal sújthatja őket. Ha valaki kifizette a bírságot, nem volt több probléma, de az ítéletekben mindig több napos fogvatartás szerepelt a bírság megfelelőjeként arra az esetre, ha valaki nem fizetne.

És a fogva tartás, a bebörtönzés mindig aggodalomra ad okot az amerikai külügyminisztérium TIP -jelentésében.

Az Emberkereskedelem jelentés mindig azt állította, hogy Magyarország nem gyakorolja megfelelően a rendőri hatalmat, és büntetőjogi vádat emel és őrizetbe vesz prostituált személyeket.

Éveken keresztül ez egyfajta ellentmondás volt a magyar jogalkotók, az Igazságügyi és Belügyminisztérium és az amerikai külügyminisztérium között. 

A TIP éves jelentésének másik negatív nézete és megjegyzése a magyarországi gyermekprostitúcióról szólt: Magyarország nem tesz eleget a gyermekprostitúció ellen.

És bárki, egyszerű állampolgár vagy civil szervezet, levelet írt bármilyen magyar hatóságnak, például a belügyminiszternek, aki a rendőrségért felelős, vagy az igazságügyi miniszternek, aki felelős a törvényalkotásért és a támogatásért. a bíróságok és az ügyészség, vagy egy levél a parlamenti kiválasztott bizottsági tagoknak vagy az ombudsmannak arról, hogy „miért nem tesz a magyar állam eleget a gyermekprostitúció felszámolásáért”? - a válasz mindig az volt: „Magyarországon nincs gyermekprostitúció, nincs mit tenni.”

Azt kell mondanom, folyamatosan azon tűnődtem, miért kapjuk ezt a kategorikusan tagadó választ olyan emberektől, akik nem szeretik a prostitúció létezését. 

Azt kell mondanom, hogy a probléma nyelvi probléma volt.

Az amerikai közönség számára nyilvánvaló, hogy 18 év alatt bárki gyermek, és gyermek nem vehet részt a kereskedelmi prostitúcióban, vagyis az emberkereskedelemben.

Ha Magyarországon jogot csinált, különösen a büntetőjogot, megtudta, hogy vannak kiskorúak és felnőttek. A fiatalkorúak 18 évesnél fiatalabbak. És van egy speciális kategória a „gyermek” számára a 14 éven aluliak számára. A törvény néha extra különleges védelmet biztosít a 14 év alatti személy számára, aki gyermek, mint a törvényes a feltételezés az, hogy „a gyermek nem tud hozzájárulni”.

Arra a felismerésre jutottam, hogy ha finomítanánk a fordítást a magyar és az angol szöveg és a kommunikáció között, akkor másképp mutathatjuk be az ügyet a törvényhozóknak, és valószínűleg megoldhatjuk a magyar állam és az amerikai külügyminisztérium közötti ellentétet. Végül megoldást találunk a fő problémára:

-gyermekprostitúció létezése /nemléte. 

Magyarországon létezik az emberkereskedelem elleni nemzeti kerekasztal a civil szervezetek és a kormányzati képviselők számára. Ez a fórum rendszeresen ülésezik, hogy eszmét és koncepciót cseréljenek. Megtiszteltetés számomra, hogy képviselhetem a civil szervezetemet ezen a fórumon. 2019 augusztusában azt írtam a testületnek, hogy: „kérem, legközelebb, amikor a magyar belügyminiszternek - aki a rendőrségért felelős - tárgyalnia kell az amerikai külügyminisztériummal, tisztáznia kell a következőket:

- 1 .: Magyarországot az Európai Unió kötelezi arra, hogy a szexuális munkát szabadkereskedelemként ismerje el 

Második: Magyarország számára kiemelt fontosságú, hogy 2 év alatti kiskorúak/fiatalkorúak ne vegyenek részt semmilyen prostitúcióban. 

- 3.: a magyar büntetőjogban a „gyermek” speciális kategória ” 

Javaslatom második része az volt, hogy a magyar nemzeti jogszabályokat másként kell megfogalmazni. Így a „gyermek” egyszerű világa helyett

„18 év alatti személyt” kell alkalmaznunk.

Így nem lesz többé zűrzavar azzal kapcsolatban, hogy ki a prostitúció. Mindenki megértené, hogy az Egyesült Államok a 18 év alatti kiskorúakra összpontosított, és nem a 14 év alatti magyar jogi kategóriára.

Hozzá kell tennem, hogy a prostitúcióról, mint szabadkereskedelemről szóló uniós szabályozás vonatkozik a felnőttekre. A felnőttkor sok EU megyében 16 éves és idősebb. Magyarországon a felnőtt kor 18 év felett van. Tehát, míg a legális prostitúciót nem lehetett megtenni, vásároljon Magyarországon egy 17 éves korosztályt, amit legálisan Svájcban, ahol a legális prostitúció törvényes korhatára 16 -tól felfelé van.

Ezt csak illusztrációként teszem hozzá, hogy miközben az Egyesült Államok Külügyminisztériuma elszámoltatta Magyarországot „gyermekprostitúcióval”, és következésképpen nem tett eleget az embercsempészet ellen, az EU jogszabályai nem ellenzik a 16 és 18 év közötti emberek által végzett prostitúciót/szexuális munkát. .

Látva ezt az ellentmondásos helyzetet politikai tanácsadóként, három nagy nemzetközi konferenciát szerveztem a Magyar Igazságügyi Minisztériummal és az akkori civil szervezetemmel. 

Az első 2017 -ben arról szólt, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelem hogyan történik az Egyesült Államokban, mint Magyarországon. Volt olyan professzionális előadónk, mint volt FBI -ügynök, volt USA

vámügynökök, gyakorló szövetségi bíró, aki a Jane Doe ügyben döntött.

Voltak magyar kollégáink az Igazságügyi Minisztériumból, a Magyar Rendőrség emberkereskedelem elleni részlegétől, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tisztviselőtől, egy magyar bírótól és a bántalmazás áldozatainak vizsgálóközpontjának szakértőjétől. 

Közönségként rendőrök, szociális munkások, frontvonalú szolgáltatók és vallásos emberek voltak. A konferencia eredménye az volt, hogy főként a jogszabályok vannak érvényben, de a végrehajtás nem megfelelő. A legfontosabb, hogy az igazságszolgáltatásnak több hitelt kell adnia az áldozatoknak, és jobban meg kell értenie, hogyan alakul az emberkereskedelem helyzete.

2018-ban a nemzetközi konferencia az internet káros aspektusairól és az imázson alapuló erőszakról szólt, különös tekintettel a pornográfia szerepére. Látni, hogy bizonyos típusú bántalmazás nem történik meg magától, hanem szoros kapcsolat van a képek és az interneten található tartalmak között - mindez nagyon nyitott volt azok számára, akik az igazságszolgáltatásban, a gyermekvédelemben és a kapcsolódó ügyekben dolgoznak terület.

A 2017 -es konferencia másik eredménye az volt, hogy az Igazságügyi Minisztérium azonnali áttekintést rendelt el a vagyonvisszaszerzésre vonatkozó jogszabályokról, és utasította, hogy minden embercsempészés gyanúja esetén a bűnözők vagyonát a vizsgálat kezdetén kell méretezni, és az áldozatok kártérítését kiemelten fontos.

Három nemzeti központot hoztak létre a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére, különös tekintettel az emberkereskedelemre vagy a bántalmazott vagy szexuálisan bántalmazott áldozatokra. 2018 -ban új weboldalt hoztak létre és népszerűsítenek a közösségi oldalakon. A bűncselekmények áldozatainak nemzeti segélyvonalat nagymértékben hirdették a nyilvánosság számára, és mindezt civil szervezetem működtette.

Mindezen erőfeszítések ellenére 2019 -ben az Egyesült Államok Külügyminisztériumának TIP -jelentése továbbra is azzal fenyegetőzött, hogy Magyarország 3 -as státuszba sorolja le. Kutatásom során folyamatosan beszéltem amerikai bűnüldözési ügynökökkel és más jogászokkal, kiderült, hogy a „gyermek” nyelvi problémáin kívül más probléma is volt. Ez kodifikációs probléma volt. Az új nemzetközi kötelezettségeket, mint például a palermói protokollt, egyszerűen hozzáadták a büntető törvénykönyvhöz, és kivették a prostitúció tilalmáról szóló régi divatcikkeket, de a csípés és a prostitúció bűncselekményként való népszerűsítése a kódexben maradt, és mindez jelentős következetlenséget okozott a törvényen belül és komoly problémát okozott a bűnüldözésnek.

2019 -ben az Igazságügyi Minisztériummal egy másik nemzetközi konferenciát szerveztem az európai legalizált prostitúció valóságáról. A magyar ügyészség, a rendőrség és a jogalkotók képviselői mellett volt egy holland abolimista és egy volt FBI-ügynök szakértőnk. Széles körben megvitatták a legális szexkereskedelem negatív hatásait. Mindenki megértette annak fontosságát, hogy az idősebb korosztályt kizárják ebből a kereskedelemből. Ezen kívül a különböző nemzetközi szempontok a magyar büntető törvénykönyv összetévesztésére utaltak.

Az amerikai külügyminisztérium 2020 -as TIP -jelentésének közzétételére Magyarország a következő változtatásokat hajtotta végre nemzeti jogszabályaiban:

- A büntető törvénykönyvet súlyosan felülvizsgálták. Semlegesítették a zűrzavart a „strapolás” régi stílusú kategóriája és a Palermo -protokollon alapuló emberkereskedelem között. Erős útmutatást adtak ki a bűnüldöző szerveknek és az igazságszolgáltatásnak, hogy hogyan kell kivizsgálni és milyen tényeket kell erőfölénybe hozni egy büntetőeljárás során.

- A törvény megváltozott: ma már tilos a 18 év alatti személyek részvétele a szexuális munkában (ne feledje, hogy ezt legálisan lehet elvégezni egy kijelölt zónában).

- Az a személy, aki 18 évesnél fiatalabb, és prostitúcióba keveredett, áldozatnak minősül, és nem bűnözőnek/elkövetőnek. A kiskorúak állapotának észlelésekor a rendőrségnek haladéktalanul fel kell hívnia azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyek a kiskorúakat biztonságos házba viszik ellátásra és rehabilitációra. Ez a személy tanú státusszal rendelkezik egy büntetőügyben.

- A vevő büntetőjogi felelősséggel tartozik bűncselekményért, mert kiskorú személytől szexuális szolgáltatást keres.

Ezért mondom, hogy ez a budapesti modell, mert ugyanakkor tiszteletben tartja az Európai Unió alapelvét, miszerint „a szexmunka legális kereskedelem, megengedett tevékenység”. De tiszteletben tartja a nemzeti nézeteit, miszerint senki ne menjen el eladni a testét, különösen azok a fiatalok, akik nem értik teljesen ezt a munkát, és többnyire kényszerítve vannak, és becsapják őket a munkába.

Ezek az emberek azonnal segítséget kapnak. Nincsenek kriminalizálva. Ők áldozatok, és vallomásaik segítenek a büntetőügyben.

A törvény sokkal több vonatkozását módosították az áldozatok támogatása és a gyógyulásuk elősegítése érdekében, de itt kevés az idő, hogy minderről beszéljünk. 

Csak szeretném kiemelni, hogy nem szabad lépést tartani. 

A munkád rettenetesen, rettenetesen fontos. 

Tudod, a társadalmad, tudod, a törvényeid, tudod, a szokásaid, megváltoztathatod a politikusok nézeteit, az igazságszolgáltatás, a rendőrség nézeteit. Csak azt kell képviselnie, hogy a nézetei jók legyenek. A változás mindig lehetséges. Tehát, ha bármilyen kérdése van, kérjük, tudassa velem. Kérlek, bármikor írj, ha segítségre van szükséged. És szívesen segítek. Szívesen adok tanácsot. És nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem

Korrekt áttekintést adtam az elmúlt pár év munkájáról. Nagyon szépen köszönjük.

****

nyomtatás