• Egy több szervezetből összeálló, gyermekbarát szervezet az áldozattá vált, szexuálisan zaklatott vagy bántalmazott gyermekek számára.
 • A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásának egyik legjobb, interdiszciplináris terepe.
 • Egy izlandi szó, amely gyerekházat jelent, speciális gyerekházat, gyerekbarát épületet kívül-belül és egy 5 lábú, igazságszolgáltatást és szakellátást magába foglaló modellt.

Az első Barnahus Izlandon jött létre, 1998-ban, alapul véve az US CAC megközelítést. A korábbi évek adatait figyelembe véve Európában évről-évre nő a gyermekekkel szembeni szexuális erőszak miatti feljelentések száma, de nem nőtt egyáltalán a bírósági ítéletek száma.

A gyermekekkel szembeni szexuális zaklatás, erőszak az alábbi sajátosságokkal rendelkezik:

 • a gyermek áldozat sebezhető, kiszolgáltatott, megfélemlített helyzetben van, sőt a szexuális abúzus ún. „csendes” bűncselekmény, az elkövető titoktartást követel;
 • az áldozattá vált gyereknek 14 év alatt, de 14-18 év között is komoly nehézségei vannak az esetről való beszámoláskor, bárkinek is beszélnek róla;
 • gyakran a fentiek miatt bizonyíték és bizonyítottság hiányos a bűntény, más konkrét bizonyíték, szemtanú, a bántalmazott gyerek vallomása kivételével ritkán fordul elő, leggyakrabban a gyerek beszámolója jelenti az egyetlen közvetlen bizonyítékot;
 • orvosi bizonyítékok az esetek 10 %-ában érhetők el, mivel ehhez speciális eszközök is kellenek, ráadásul ezek az esetek kevesebb, mint 5 %-ában bizonyulnak perdöntőnek.

A gyermeket ért szexuális bántalmazás problémájának kezelése a tágan vett büntető igazságszolgáltatás, a rendőrség, ügyészség, bíróság mellett a gyermekvédelmi szervezetre és más intézményekre (így a szakellátás, alapellátás, gyámhivatal, védőnői hálózat, óvoda, iskola, orvosok, egészségügyi intézmények) is tartozik, szükség van az átfogó beavatkozására.

A gyermekek jogairól szóló Egyezmény 3. cikke alapján a szociális védelem köz és magán intézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben, a gyermek legjobb érdekét veszik figyelembe elsősorban.

A gyermek áldozat vagy szemtanú beszámolója szükséges ahhoz, hogy

 • a gyermek, általa biztonságba helyezhető legyen,
 • a gyermek megfelelő segítséget kapjon, amely segíti a pszichikai és fizikai felépülését,
 • a bűntényt felderítsék nyomozással, vádemeléssel és ítélethozással,
 • az elkövető ne követhesse el a jövőben újra a bűncselekményt.

Az áldozat többszöri kikérdezése ártalmas a gyermek áldozatra nézve, mivel

 • a különböző szakemberek által végzett, ismétlődő interjúk különböző helyeken ártalmas hatással lehetnek a gyermek áldozatokra: retraumatizálják, reviktimalizálják őket, az áldozat újra átéli az erőszak okozta komplex traumát, mindez pedig súlyosan sérti a gyermek legjobb érdeke figyelembe vételére vonatkozó garanciális szabályt;
 • az újra és újra ismétlődő és szervezetlen interjúk torzíthatják a gyermek beszámolóját, a rávezető, félrevezető, zárt kérdések, a gyermek felnőtt általi befolyásolhatósága miatt torzul a gyermek vallomása, és végül is a beszámolója értéke bizonyítékként csökken;
 • a bíróság és ott a meghallgató szoba, rendelőintézet orvosi vizsgálója, a gyámhatósági ügyintéző irodája, de még rendőrségi gyerekbarát kihallgató szobája sem feltétlenül nem alkalmas a meghallgatásra, funkcionálisan ezek gyakran nem gyerekbarát, áldozatbarát létesítmények, ez a környezet önmagában magas szintű stresszt vált ki az áldozatból, kizárja az optimális tanúságtételt.

A Barnahus gyermekbarát intervenciójának küldetése

A gyermek legjobb érdekében történik anélkül, hogy engednének az eljárással kapcsolatos garanciákból és jogállami elvekből, biztosítja a tisztességes eljárást, a közvetlenség elvét.

Mi van a Barnahusban? Mi van egy épületben?

Orvosi vizsgálatok és értékelések. Közös feltérképező interjúk, bírósági vallomások, gyermekvédelmi szolgálatok által végzett interjúk. Az áldozat és családja azonnali terápiája.
Családi tanácsadás támogatása. Konzultáció és tanácsadás a helyi alapellátó és szakellátó szolgálattal. Oktatás, kiképzés és tudományos kutatás.

A Barnahus épületében a bírósági tárgyalás, meghallgatás (a gyermek egyszeri kihallgatása) a legmodernebb információs technológia felhasználásának segítségével történik:

 • Irányítható kamerákkal ellátott gyermek meghallgató szoba on-line, zártláncon videó hálózatban a monitoring szobával, ahol az igazságszolgáltatás szakemberei kivetítőn követik a meghallgatást, kérdéseket tehetnek fel, és jelezhetik, hogy ha befejezett a gyermek vallomása.
 • A DVD-re felvett anyagon igazságügyi pszichológus részvételével a gyermeki non-verbális kommunikáció elemzése és értékelése zajlik, fontos cél, hogy a gyermeki metakommunikáció ne csak a gyanút erősítse, hanem váljon valóban bizonyítékká az eljárásban.

A Barnahusban terápiát végző pszichológus szakemberek egyben tanúk lesznek a bírósági perekben, és munkájuk tapasztalatairól folyamatos jelentést adnak.

Az izlandi Barnahus elmúlt 18 évének kedvező tapasztalatai

Izlandon fokozódott a társadalmi tudatosság, érzékenység, a Barnahus megbízhatóságát és hitelességét a közvélemény és a szakemberek is egyaránt elismerik. A felfedezett gyermek szexuális zaklatások száma arányaiban nőtt, a bűnügyi nyomozások száma több mint kétszeresére nőtt, a vádiratok és a jogerős elítélések száma is a háromszorosára nőtt. Utánkövetéses vizsgálatok alapján sokkal jobb kimenetelre számíthatnak az áldozatok és a családjuk. Megbízható statisztikák és kutatási lehetőségek jöttek létre, emellett az elmúlt 3 évben lineárisan csökken a szexuális abúzusok száma Izlandon (ami az adatok alapján nem a látencia megugrását jelenti). A Barnahusban hisznek a gyereknek: ha a gyerek az interjú során kimondja az elkövető nevét (95 %-ban ismert az elkövető), akkor annál a személynél kezdeményezik az előzetes letartóztatás elrendelését. 2016-ban Európában 115 városban van már Barnahus, a 150 Barnahusban folyó tudományos kutatási tapasztalatok szerint lineárisan nő az észlelések, az eredményes büntetőeljárások, vádiratok, ítéletek száma.

Komoly előkészítő munka után 2016. november 15-én, Magyarországon elsőként Szombathelyen, a TEGYESZ épületében nyitották meg a mini Barnahus pilot egységet, ami egy orvosi szobából, egy meghallgató és monitoring szobából áll zárt láncú videó hálózattal.

Honlap: www.barnahus.hu

A Balti-tengeri Államok Tanácsa az EU-tól kért pénzügyi támogatást, az úgynevezett PROMISE I. (Ígéret) nevű projekthez, amelynek célja volt a multidiszciplináris szervezetek közötti szolgáltatások promótálása, bántalmazott gyermekek számára. A másfél éves projektbe Magyarországról az Eszter Alapítványt és a szombathelyi Barnahus stábot is beválasztották, 11 másik európai ország mellett. A szombathelyi stáb elmúlt egy évben végzett munkáját is értékelve a Balti-tengeri Államok Tanácsa a PROMISE II-be is meghívta a szombathelyi stábot a konkrét munka megtanulására, másik 7 európai ország mellé.

print